Søknad om lokalt ID-kort

Jeg har norsk fødselsnummer eller D-nummer (11-siffer)
Eller
Jeg har ikke norsk fødselsnummer eller D-nummer